Jag tycker att fabriken borde skaffa något system som planerar underhåll. Det har varit lite för mycket produktionsuppehåll på sistone.

Förra årets resultat var något lägre än året innan dess trots att vi hade fler beställningar på våra produkter. Den stora anledningen är att vi tyvärr inte lyckades inte hålla uppe ett tillräckligt högt produktions tempo för att matcha dessa beställningar då även produktionen tog rejält med stryk under förra året.

Den stora anledningen till tappet i produktion är med stor sannolikhet alla produktionsstopp som vi behövde detta året. Maskinerna behöver underhållsarbete minst en gång i månaden. Vi tyckte att det var lite mycket och bestämde oss då för att köra det var tredje månad istället. Resultatet av detta blev förödande, istället för att köra underhållen en gång per månad slutade det upp med att en mängd maskiner behövde underhåll en gång i veckan efter dessa 3 månader.

Vi har därför konstaterat att vi är i behov av ett CMMS som står för “Computerized Maintenance Management System” Då kan vi se till att stopp-tiderna blir minimala och att de blir tillräckligt frekventa för att vi ska slippa behöva vara nära till att stänga ner hela fabriken.

Detta blir ju även lättare för personalen då ingen längre kommer behöva ha ansvar för att komma ihåg underhållen. Det blir dessutom bättre när det kommer till spontana problem just eftersom det numera blir lättare att göra en felanmälan och nå ut till rätt tekniker.

Nu kör vi stenhårt inför nästa år och satsar på att krossa förra årets resultat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.